Privacyverklaring

Privacy regelement Schoonheidssalon Dyanthos

Schoonheidssalon Dyanthos gevestigd aan de Luringstraat 62 Onstwedde , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Schoonheidssalon Dyanthos, Luringstraat 62, 9591 BE Onstwedde

Telefoon: 06 46 79 39 40

www.dyanthos.nl, info@dyanthos.nl

HD Nieuwenhuis- Paap is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Dyanthos ,zij is te bereiken via info@dyanthos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Schoonheidssalon Dyanthos  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam/ Geboortedatum/ Geslacht/ Adresgegevens/ Telefoonnummer/ E-mailadres/

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Dyanthos verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon Dyanthos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Dyanthos neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,  zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon Dyanthos) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon Dyanthos  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Schoonheidssalon Dyanthos gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Dyanthos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dyanthos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoonheidssalon Dyanthos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Dyanthos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via : info@dyanthos.nl

Algemeen

Contact

Henriëtte Nieuwenhuis
Luringstraat 62
Onstwedde
Tel: 06 46793940
E-mail: info@dyanthos.nl

© 2020 Schoonheidsssalon Dyanthos

Webrealisatie bij Annemiek Vos | Vossystems